Praktyki

Zapraszamy studentów prawa do odbycia praktyk.

 

Do obowiązków praktykanta należy w szczególności przygotowywanie projektów dokumentów, w tym pism procesowych, a także zbieranie i analiza materiałów do prowadzonych w kancelarii spraw.

 

Korzyści z praktyk: nabywanie doświadczenia w stosowaniu prawa w gronie praktyków.

 

Poszukujemy osób, które ukończyły co najmniej III rok studiów, chętnych do poszerzania posiadanej wiedzy i wykorzystania jej w praktyce. Szczególnie cenimy otwartość, kulturę osobistą, wysoką motywację, umiejętność pracy w zespole i zaangażowanie. Kandydat powinien znać język angielski.

 

CV i krótki list motywacyjny w języku polskim i angielskim prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres . W dokumentach należy zawrzeć standardową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nie wykluczamy zaproponowania wybranym praktykantom dalszej współpracy po zakończeniu praktyk.