dr Maciej Nyka

Radca Prawny Przemysław Urbański

 

Doktor Maciej Nyka specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony środowiska, zdrowiu publicznym oraz publiczno-  prawnych aspektach funkcjonowania podmiotów leczniczych i wykonywania zawodów medycznych. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członkiem Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk (oddział w Gdańsku).

 

W obszarze swoich zainteresowań badawczych prowadzi wykłady na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Chemii, Wydziale Geografii i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Doradza podmiotom świadczącym usługi w zakresie działalności leczniczej oraz w branży kosmetycznej (w tym wprowadzaniem kosmetyków do obrotu). Współpracował w realizacji projektów związanych z kontrolą wdrażania i kosztów regulacji środowiskowych na potrzeby Prezydencji Polski w UE oraz w licznych projektach z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez podmioty komercyjne, samorząd terytorialny i NGO’s. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w obszarze krajowego i międzynarodowego prawa środowiska oraz prawa ochrony zdrowia.

 

E-mail: