Jakub Perkowski, adwokat

Jakub Perkowski, adwokatJakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywając studia w ramach Indywidualnego Programu Kształcenia, był wielokrotnym laureatem stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za najlepsze wyniki w nauce. Otrzymał również Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za działalność społeczną w roku akademickim 2009/2010. Od 2015 roku jest członkiem Pomorskiej Izbie Adwokackiej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od rozpoczęcia studiów w Polsce i zagranicą, odbywając liczne praktyki studenckie. Następnie pracował w jednej z największych kancelarii prawnych na Pomorzu, gdzie uczestniczył w obsłudze prawnej czołowych polskich przedsiębiorców z branży portowej, spedycyjnej, deweloperskiej i budowlanej przy procesach inwestycyjnych kluczowych dla lokalnej gospodarki. Ponadto odbył staż w dziale prawnym jednej z wiodących korporacji z branży IT w Wiedniu, gdzie przygotowywał projekty umów w międzynarodowym obrocie handlowym.
Brał udział w procedurze due diligence spółki portowej oraz w negocjacjach prowadzonych z przedstawicielami związków zawodowych.

 

Posiada kompetencje w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz sporządzania i opiniowania umów, w tym w języku angielskim. Zajmuje się również prawem podatkowym.

 

Włada biegle językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

 

Telefon: 791 543 123
E-mail: