Olga Zajączkowska-Filipowicz, adwokat

Olga Zajączkowska Filipowicz - adwokatAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła Studium podyplomowe prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka IRZ-Stiftung (Bonn, Frankfurt nad Menem).


Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w jednej z największych krakowskich kancelarii w zespole procesowym specjalizującym się w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz prowadzącym obsługę prawną czołowej firmy telekomunikacyjnej w sporze o przejęcie kontroli nad operatorem sieci komórkowej, zajmowała się obsługą podmiotów korporacyjnych oraz klientów indywidualnych jak również bieżącą obsługą prawną banku. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Na zlecenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uczestniczyła w projekcie mającym na celu analizę powództw cywilnych wytaczanych przez osoby pozbawione wolności przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie. Prowadziła szereg postępowań sądowych zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

E-mail: