Przemysław Urbański, radca prawny

Radca Prawny Przemysław Urbański

 

Przemysław Urbański po złożeniu egzaminów sędziowskich pracował na stanowisku sędziego w wydziałach cywilnych Sądu Rejonowego w Wejherowie (gdzie pełnił również funkcję przewodniczącego wydziału) i Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jako sędzia delegowany do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Oddziale Zamiejscowym w Gdańsku rozpoznawał spory z zakresu prawa administracyjnego. Od 2004 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

  

Zajmuje się w szczególności kompleksową obsługą prawną projektów inwestycyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych), w tym projektów budowlanych realizowanych w oparciu o standardy FIDIC. Jego ostatnie doświadczenia obejmują również projekty w sektorze infrastruktury drogowej, użyteczności publicznej oraz infrastruktury transportu lotniczego, w tym doradztwo przedsiębiorstwom budowlanym w sporach dotyczących rozliczenia kontraktów budowlanych.

 

Prowadzi praktykę w zakresie sporów sądowych i arbitrażu. Reprezentuje klientów w skomplikowanych sprawach cywilnych i gospodarczych, a także w postępowaniu administracyjnym.

 

W ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami wyższymi prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa autorskiego i prasowego.

Posługuje się językiem rosyjskim i angielskim.

 

 

Telefon: 608 010 353

E-mail: