Doradztwo korporacyjne

Zajmujemy się bieżącą, kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców w szczególności poprzez:

  • obsługę i doradztwo w procesie tworzenia przedsiębiorców;
  • opracowywanie i negocjowanie umów;
  • tworzenie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych;
  • zapewnienie prawnej obsługi posiedzeń organów spółek;
  • badanie due diligence;
  • tworzenie fundacji i stowarzyszeń;
  • doradztwo w zakresie transakcji M&A.