Ochrona własności intelektualnej

Zapewniamy wsparcie w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy licencyjne oraz przenoszące autorskie prawa majątkowe, a także reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich.