Prawo karne

Zapewniamy wszechstronną pomoc w szeroko pojętych sprawach związanych z odpowiedzialnością represyjną, w tym karną osób indywidualnych. Nadto proponujemy rozwiązania dla klientów biznesowych zapewniające zagwarantowanie interesów podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem, w tym zwłaszcza dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w procesie karnym.

 

W ramach prowadzenia szeroko pojętych spraw karnych oferujemy następujące usługi:

 

  • obrona w indywidualnych sprawach karnych,
  • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawach karnych,
  • analiza przesłanek odpowiedzialności karnej,
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym,
  • obrona praw fundamentalnych w postępowaniach represyjnych (m. in. karnym, karnoskarbowym, w sprawach o wykroczenia),
  • dochodzenie roszczeń za niesłuszne stosowanie środków zapobiegawczych i niesłuszne skazanie,
  • reprezentacja w sprawach karnoskarbowych, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,  w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czynu zabronione pod groźbą kary.

 

Ponadto opiniujemy przedstawione do analizy zagadnienia faktyczne pod kątem odpowiedzialności karnoprawnej, w tym zwłaszcza w zakresie prawa karnego gospodarczego.