Prawo konkurencji

Świadczymy usługi prawne w sprawach dotyczących zgodności działań przedsiębiorców z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów (praktyki ograniczające konkurencję, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe).