Prawo pracy

Pomagamy w opracowaniu i negocjacjach dot. kontraktów menedżerskich, umowach o zakazie konkurencji w trakcie obowiązywania umowy o pracę oraz po ustaniu stosunku pracy, reprezentujemy menedżerów albo pracodawców w sporach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z kontraktów menedżerskich lub umów o zakazie konkurencji.