Prawo sportowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne klubom sportowym i sportowcom w sprawach z zakresu sportu profesjonalnego.

Opracowujemy i opiniujemy umowy dotyczące zawodowego wykonywania sportu oraz umowy sponsoringowe, przygotowujemy wewnętrzne akty prawne regulujące działalność klubów sportowych, a także reprezentujemy klientów przez sądami polubownymi i arbitrażowymi.