Kancelaria

W kancelarii Rynkiewicz/Urbański Radcowie Prawni zdecydowaliśmy się połączyć tradycję z nowoczesnością, naukę z praktyką, profesjonalizm z pasją. Zawodowe standardy prawnicze powiązaliśmy z indywidualnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami.


Łączymy bogate doświadczenie praktyczne, zaangażowanie naukowe oraz ustawiczny rozwój. Prowadziliśmy szereg spraw wymagających nie tylko prawniczych umiejętności, lecz także niestandardowych rozwiązań i pomysłów.

 

To, czego się dotąd nauczyliśmy, nie tylko wykorzystujemy w codziennej praktyce, lecz także systematycznie uzupełniamy, zwracając szczególną uwagę na dynamikę działalności biznesowej i zmieniającej się rzeczywistości.

 

 

Aktualności

Sukces przed KIO (18-12-2015)

Aleksander Rynkiewicz reprezentował Gdański Uniwersytet Medyczny w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie zamówienia publicznego na Budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap I "stan zero". Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 15 dnia września 2015r. (sygn. akt: KIO 1884/15) stwierdziła, że wprowadzona przez zamawiającego do wzoru umowy o roboty budowlane klauzula ograniczająca łączną wysokość wynagrodzenia podwykonawców robót budowlanych nie jest sprzeczna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.   więcej...

 

Transakcja na trójmiejskim rynku nieruchomości (18-12-2015)

Aleksander Rynkiewicz zapewniał Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu wsparcie prawne przy transakcji sprzedaży na rzecz ARCHE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości zabudowanej budynkami dawnego szpitala przy ul. Kieturakisa. więcej...

 


 

Jeżeli szukasz sprawdzonych rozwiązań, zaangażowanych i doświadczonych prawników, stworzyliśmy zespół, którego potrzebujesz.