Kancelaria

W kancelarii Rynkiewicz/Urbański Radcowie Prawni zdecydowaliśmy się połączyć tradycję z nowoczesnością, naukę z praktyką, profesjonalizm z pasją. Zawodowe standardy prawnicze powiązaliśmy z indywidualnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami.


Łączymy bogate doświadczenie praktyczne, zaangażowanie naukowe oraz ustawiczny rozwój. Prowadziliśmy szereg spraw wymagających nie tylko prawniczych umiejętności, lecz także niestandardowych rozwiązań i pomysłów.

 

To, czego się dotąd nauczyliśmy, nie tylko wykorzystujemy w codziennej praktyce, lecz także systematycznie uzupełniamy, zwracając szczególną uwagę na dynamikę działalności biznesowej i zmieniającej się rzeczywistości.

 

 

Artykuły i publikacje

Wątpliwości interpretacyjne art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm., dalej jako: „p.g.k.”) (23-04-2020)

W stanie faktycznym sprawy, w której pracownicy naszej kancelarii r.pr. Aleksander Rynkiewicz i apl. adw. Ewa Rudnicka-Głuszkowska reprezentowali interesy wykonawcy prac geodezyjnych, powstała wątpliwość dotycząca interpretacji treści art. 20 ust. 3 p.g.k.  Zarówno Starosta, jak  i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego konsekwentnie odmawiali odebrania wykonanego przez wykonawcę operatu technicznego, wskazując w wydawanych decyzjach, iż brak podania klasy bonitacyjnej gruntu w przypadku ustalania użytku leśnego dyskredytuje ten operat i nie pozwala na zmianę zapisów w ewidencji gruntów i budynków.  więcej...

 

Wątpliwości interpretacyjne dotyczące ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (06-07-2018)

W związku z nasuwającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi w trakcie pracy nad dostosowaniem ustroju spółek z udziałem państwowych osób prawnych do obowiązujących regulacji prawnych, prawnicy naszej kancelarii r. pr. Aleksander Rynkiewicz i apl. radc. Paulina Anyszek wystosowali zapytanie do Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie m.in. obowiązku tworzenia rad nadzorczych jako organów nadzoru w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych oraz raportowania do zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa.  więcej...

 


 

Jeżeli szukasz sprawdzonych rozwiązań, zaangażowanych i doświadczonych prawników, stworzyliśmy zespół, którego potrzebujesz.