Paulina Dubowska, radca prawny

Paulina Dubowska aplikant radcowskiPaulina jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2019 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W toku studiów, była wielokrotnie laureatką stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz odbyła praktyki zawodowe w strukturach sądownictwa. Dążąc do podnoszenia swoich kwalifikacji, w 2022 roku ukończyła Studia Podyplomowe „Zamówienia Publiczne” prowadzone na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego z wynikiem bardzo dobrym. Następnie, po ukończeniu 3-letniego specjalistycznego szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej zdała egzamin radcowski i uzyskała prawo wykonywania zawodu radcy prawnego, po złożeniu ślubowania.

 

Paulina zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców w zakresie świadczenia bieżącej obsługi korporacyjnej, rozwiązywania sporów sądowych, a także tworzenia umów i aktów wewnętrznych. Ma doświadczenie w sprawach związanych z prawem budowlanym, zamówień publicznych, własnością intelektualną oraz prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacją wyników badań naukowych.

 

Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, prawa gospodarczego, a także zagadnień związanych z prawem podatkowym.

 

Z Kancelarią Rynkiewicz/Urbański współpracuje od 2017 roku. Włada językiem angielskim i niemieckim.

E-mail: