Artykuły i publikacje

Nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowadzenie cyklu wykładów (zajęć dydaktycznych).

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt: II UK 115/13, rozstrzygnął w kwestii kwalifikacji umów o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych jako umów starannego działania.

Czytaj więcej

Możliwość przenoszenia decyzji administracyjnych uzyskanych przez inwestora w procesie inwestycyjnym budowlanym.

Przeniesienie uprawnień i obowiązków w sferze stosunków administracyjno-prawnych na inny podmiot niż ten, na rzecz którego została wydana decyzja administracyjna (zwana dalej sukcesją prawną albo następstwem prawnym), może mieć miejsce jedynie w sytuacji istnienia wyraźnej podstawy prawnej.

Czytaj więcej